Бізнес в Польщі

Бізнес в Польщі
Поділіться цікавим

Польща – одна з країн Європи сьогодення, що активно розбудовується та демонструє позитивні показники зростання. Будь який іноземець, в тому числі і громадянин України, який хоче відкрити і розвивати власний бізнес в Польщі, має таку можливість. За умови:

 • є повнолітньою особою;
 • має закордоний паспорт, термін важності документу є довшим як 18 місяців, на момент реєстрації бізнесу.

Всім хто бажає розпочати свій бізнес в Польщі, в тому числі іноземці, доступні такі форми господарської діяльності:

 • Індивідуальна господарська діяльність (приватний підприємець) – Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Цивільне товариство – Spółka cywilna
 • Відкрите товариство – Społka jawna
 • Командитне товариство – Spółka komandytowa
 • Акціонерно-командитне товариство – Spółka komandytowo-akcyjna
 • Партнерське товариство  – Spółka partnerska
 • Товариство з обмеженою відповідальністю – Spółka z o.o.
 • Акціонерне товариство – Spółka akcyjna
 • Представництво – Przedstawicielstwo firmy zagranicznej w Polsce

Найбільш поширеними формами господарської діяльгості в польщі є Індивідуальна Господарська Діяльність та Товариство з обмеженою відповідальнісьтю. Абсолютно різні процедури потрібно пройти, якщо ви хочете бути в Польщі приватним підприємцем (Jednoosobowa działalność gospodarcza) і якщо плануєте заснувати товариство (Sp. z o.o.). 

Індивідуальна господарська діяльність (приватний підприємець) – Jednoosobowa działalność gospodarcza

Цю форму господарської діяльності, може реєструвати і здійснювати фізична особа, підприємець не має статусу юридичної особи. Реєстрація цієї форми діяльності не вимагає стартового капіталу, її можна здіснити через інтернет (CIDG) за допомогою електронного сервісу ePUAP або особисто в уженді скарбовому чи уженді гміни ( по місцю реєстрації), заповнення заяви є одночасно проханням про видачу номеру податкового NIP та статистичного REGON, а такоє вибір форми оподаткування доходів фізичних осіб, додатково при заповнені заяви про реєстрацію фірми до CIDG можна зареюструвати її як платник складок в ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Індивідуальне господарство, дохід яких на протязі календарного року не перевищує 2000 000 євро, можуть скористатися з спрощеної бугалтерії (księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej). Підприємець оплачує податок PITT.

Підприємець має можливість затруднення працівникі в своїй фірмі, на тимчасовій і постійній основі.

Читайте також: Як стати Приватним Підриємцем в Польщі

Як і буть яка форма господарської діяльності Індивідуальна господарська діяльність має свої мінуси:

 • підприємець несе відповідальність всім своїм майном за прийняті зобов’язання публічно- та цивільноправні. Це означає, що у випадку провалу господарської діяльності, можливе виконавче провадження, яке проводитиметься проти підприємця, може бути направлене на усі складові особистого майна підприємця, (напр., нерухомість, заробітну плату та доходи від іншої оплачуваної діяльності).
 • розвиток компанії залежить лише від однієї людини
 • не залежно від того чи компанія приносить прибутки чи збитки, підприємець повинен оплачувати податки до ZUS.

Хто має можливість розпочати індивідуальну господарську діяльність

Відкрити і провадити індивідуальну господарську діяльність в Польщі можуть іноземці, котрі володіють одним з перерахованих нижче документів:

 • Карту Поляка;
 • Карту Побиту Довгострокового Резидента ЄС;
 • Дозвіл на проживання на визначиний час, який був виданий на підставі Карту Побиту Довгострокового Резидента ЄС, виданою іншою державою ніж Польща членом ЄС, як що така особа обгронтує своє перебування в Польщі;
 • Карту Побиту на Постійне Проживання;
 • Дозвіл на проживання на визначений час, наданий їм як членам родини іноземця з метою возз’єднання з сім’єю
 • Дозвіл на проживання на визначений час, наданий з метою вступу або продовження навчання на денному відділенні вузу або денному відділенні докторантури у Польщі;
 • Дозвіл на проживання на визначений час і перебувають у шлюбі, з громадянином Польщі, який проживає на території Польщі;
 • Статус біжанця;
 • Додатковий захист.

Цивільне товариство – Spółka cywilna

Для відкриття цивільного товариства не потрібно здійснювати реєстрацію у Національному Судовому Реєстрі (KRS). Діяльність товариства регулюється Цивільним Кодексом . Цю форму господарської діяльності можуть створити щонаймі 2 фізичні або юридичні особи. Товариство не має статусу юридичної особи, а це означає, що відповідальність за зобов’язання товариства несуть солідарно усі партнери (засновники). Товариство можуть так же створити фізична особа та особи із зареєстрованою одноосібною діяльністю. Кожен з учасників такого товариства може вносити свію частку вкладу у будь-якій зручній формі: у вигляді капіталу, власних доробків, унікальних навичок. За замовчуванням, такі внески вважаються рівними.

Процедура створення товариства

Цивільне товариство створюється на підставі договору. Договір повинен бути укладений в письмовій формі, але присутність нотаріуса є необовязкова. В договорі повинно бути вказана дані парнерів, їх спільну економічну мету, та що потрібно зробити для реалізації мети. У випадку як що партнер товариства є особою фізичною, він повинен бути зареструвати індивідуальну господарську діяльність (CEIDG). Якщо господарське товариство заснували і провадять фізичні особи, то воно сплачують податок від фізичних осіб (PIT), а як що юридичні особи, тоді сплачується податком на прибуток з юридичних осіб (CIT).

Партнер не має можливості продати свою частку товариства. А в моменті прийняття до товариства нового партнера потрібно підписати новий договір. Для виходу партнера з товариства необхідно прийняти і пілписати договір з новим партнером, в моменті коли це відбулося і товариство має три особовий склад, партнер може подати заяву на вихід з товариства. Цивільне товариство такоє не може обявити себе банкрутом. Це можуть зробити лише її партнери.

Відкрите товариство (spółka jawna)

Подібно як і прицивільному товаристві, цю форму господарської діяльності можуть створити що наймі 2 фізичні або юридичні особи, а товариство не має статусу юридичної особи. Компанію може приставляти кожний з парнерів (хіба до в договорі є вказано інакше). В назва товариства пови містити прізвище одногоабо всіх парнерів з додатком відкрите товариство.

Для створення товариство не обхідно в письмовій формі укласти Договір товариства, проте договір не повинен бути укладений в формі нотаріального акту. При реєстпації компанії потрібно заплатити податок, у розмірі 0,5% від старотового капіталу.

Наступним кроком є реєстрації його у Національному Судовому Реєстрі (KRS). Заяву необхідно заповнити на бланку –KRS-W1, окрім того повинні бути додані форми документів:

 • KRS-WB
 • RS-WM
 • KRS-WK
 • договір товариства
 • перелік партнерів товариства
 • нотаріально засвідчені зразки підписів осіб, уповноважених представляти товариство
 • підтвердження оплати

Оплата зареєстрацію товариства у Національному Судовому Реєстрі (KRS) рівна 600 злотих.  Подібно до цивільного товариства, відкрите товариство оподатковується в залежності від того, хто є його засновниками- фізична особа (сплачується PIT), а як що юридична особа (сплачується CIT). Відповідальність за діяльність товариства всі партнери несуть солідарно всім своїм майном. Партнер може передати свою частину товариства, дише у випадку як що така ситуація прописана в статуті компанії і інші партнери згідні з цим рішеням. Ціна продажі може бути довільною і не залежить від ціни капіталу який парнер вніс при створені товариства.

Командитне товариство – Spółka komandytowa

Можуть створити мінімум 2 фізичні чи юридичні особи. Характерною рисою для командитового товариства, є назва яка повинна складатися з ім’я одного або кількох партнерів і додаткове позначення “командитне товариство”. Створити товариство можуть мінімум 2 особи фізичні або юридичні особи, а товариство не має статусу юридичної особи. Учасники діляться на 2 категорії:

 • Перша (komandytariusz) – учасник, що вносить вклад до статутного капіталу і на цьому його відповідальність обмежується (ситуація дуже схожа на учасників ТОВ). Учасники, що зараховуються до цієї категорії, відіграють пасивну роль у роботі компанії.
 • Друга (komplementariusz) – учасник, чия роль полягає у веденні справ компанії. Він несе необмежену відповідальність за борги командитного товариства власним майном.

Для створення командитового товариства потрібно підписати договір у формі Нотаріального Акту. В договорі повина бути вказана наступна інформація:

 • найменування та місце розташування
 • предмет і цілі (мета) його діяльності
 • час протягом якого товариство буде існувати (як що такий є)
 • розмір вкладу який вносить кожгий з учасників та їх вартість
 • відповідальність партнерів

Наступним кроком є реєстраія в Національному Судовому Реєстрі (KRS). Заяву необхідно заповнити на бланку –KRS-W1, окрім того повинні бути додані форми документів:

 • KRS-WC
 • KRS-WM
 • KRS-WK
 • договір товариства
 • перелік партнерів товариства
 • підтвердження оплати

Згідно з законом не має зазначино суми мінімального капіталу для створенння командитового товариства.

В залежності від того, хто є партнером, діяльність товариства оподатковується PIT (податком на прибуток з фізичних осіб) або CIT (податком на прибуток з юридичних осіб).

Ще одним важливим критеріїм даної форми підприїмсва є те, що партнери несуть відповідальність за діяльність товариства в різній мірі. Komandytariusz відповідає перед кредиторами товариства лише вкладеною сумою. Натомість komplementariusz несе відповідальність всім своїм майном за діяльність фірми.

Відкрити Командитове товариство на території Польщі має можливість кожний іноземець.

Акціонерно-командитне товариство – Spółka komandytowo-akcyjna

Товариство може бути засноване щонайменше двома фізичними або юридичними особами. Воно не має статусу юридичної особи, але має правоздатність. Для створення товариства необхідно підписати статут у формі нотаріального акту, після чого товариство слід зареєструвати в Національному судовому реєстрі (KRS). Заяву необхідно заповнити на бланку –  KRS-W2 , окрім того повинні бути додані форми документів:

Оплата за створення товариства становить 600 злотих. Для створення командитно-акціонерного товариства необхідно мати мінімальний капітал в розмірі 50 000 злотих.

В залежності від того, хто є партнером, діяльність товариства оподатковується PIT (податком на прибуток з фізичних осіб) або CIT (податком на прибуток з юридичних осіб).

Партнери командитно-акціонерного товариства називаються командитистами (komandytariusze) і акціонерами (akcjonariusze). Акціонери не несуть відповідаотності за діяльність підприємсва. Натомість відповідальність перед кредиторами товариства повинен нести хочаб один komplementariusz, вони ж ведуть справи товарисва і представляють його.

Відкрити Акціонерно-Командитове товариство на території Польщі має можливість кожний іноземець.

Партнерське товариство  – Spółka partnerska

Партнерське товариство призначене для виконання вільних професій спільниками (партнерами) в рамках господарської організації, яка веде підприємство як власну компанію. Створити парнерське товариство можуть, як мінімум 2 особи фізичні. Для створення товариства не обхідно в формі Нотаріального Акту укласти Договір товариства, після чого товариство слід зареєструвати в Національному судовому реєстрі (KRS). Заяву необхідно заповнити на бланку –  KRS-W1 , окрім того повинні бути додані форми документів:

Згідно з законом не має зазначино суми мінімального капіталу для створенння партнерського товариства.

Партнерське товариство оподатковується податком на прибуток з фізичних осіб (PIT). Всі партнери товариства несуть відповідальність за його діяльність солідарно, всім своїм особистим майном.

Хто має можливість відкрити партнерське товариство

Відкрити і провадити партнерське товариство в Польщі можуть іноземці, котрі володіють одним з перерахованих нижче документів:

 • Карту Поляка;
 • Карту Побиту Довгострокового Резидента ЄС;
 • Дозвіл на проживання на визначиний час, який був виданий на підставі Карту Побиту Довгострокового Резидента ЄС, виданою іншою державою ніж Польща членом ЄС, як що така особа обгронтує своє перебування в Польщі;
 • Карту Побиту на Постійне Проживання;
 • Дозвіл на проживання на визначений час, наданий їм як членам родини іноземця з метою возз’єднання з сім’єю
 • Дозвіл на проживання на визначений час, наданий з метою вступу або продовження навчання на денному відділенні вузу або денному відділенні докторантури у Польщі;
 • Дозвіл на проживання на визначений час і перебувають у шлюбі, з громадянином Польщі, який проживає на території Польщі;
 • Статус біжанця;
 • Додатковий захист.

Товариство з обмеженою відповідальністю – Spółka z o.o.

Цей тип товариства є одним з най популярніших форм ведення бізнесу в Польщі. Створити товариство з обмеженою відповідальнісцю може одна або більше фізичних осіб, юридичних або організаційних одиниць. Для створення товариства необхідно скласти договір (статут) товариства у формі Нотаріального Акту або зареструвати договір через інтернет, за допомогою профілю ePUAP або сертифікованого електроного підпису. Покрити стартовий капітал, мінімальна сума якого виносить 5 000 злотих, обрати керівника (ним може бути як власник так і інша особа). Наступним кроком є режстрація в товариства в Національному судовому реєстрі (KRS). Оплата за реєстрацію 600 злотих. Заяву необхідно заповнити на бланку –  KRS-W3 , окрім того повинні бути додані форми документів:

Оподатковується таке товариство податком на прибуток з юридичних осіб (СIT). Всі партнери товариства з обмеженою відповідальністю несуть відповідальність за діяльність фірми відповідно величині вкладів, внесених у товариство.

Відкрити Товариство з обмеженою відповідальністю на території Польщі має можливість кожний іноземець.

Акціонерне товариство – Spółka akcyjna

Ця форма бізнесу створюється для ведення середніх і великих підприємст. Товариство має статус бридичної особи. Заснувати даний тип товариства може одна або більше фізична чи юридична особа. Для створення товариства не обхідно в формі Нотаріального Акту укласти Договір товариства та внести початковий статутний капітал в розмірі не менше 100 000 злотих, при номінальній вартості акції у розмірі 1 грош. Після чого товариство слід зареєструвати в Національному судовому реєстрі (KRS). Заяву необхідно заповнити на бланку –  KRS-W4 , окрім того повинні бути додані форми документів: KRS-WM та KRS-WK. Оподатковується акціонерне товариство податком на прибуток з юридичних осіб (СIT).

Товариство відповідає за зобов’язання усім своїм майном без обмежень. Акціонери не відповідають за зобов’язання товариства, вони несуть ризик відповідно до величини пакета акцій у товаристві. Це означає, що акціонери не відповідають власним майном за зобов’язання товариства. Їх відповідальність обмежена до величини капіталу, внесеного у товариство.

Створити Акціонерне товариство в Польщі може кожен іноземець.

Не залежно від обраної форми, керівництво повинно стежити за правильністю бухгалтерської звітності, компанію потрібно внести до Реєстру Представництв іноземних Підприємств. Іноземці, які бажають відкрити на території Польщі свій бізнес, можуть і не перебувати на її території. Всі юридичні формальності може вирішити довірена особа на місці. Якщо ви бажаєте особисто керувати фірмою, вам буде потрібен дозвіл на роботу, а також віза або дозвіл на проживання.

Читайте також:

Як здати в оренду квартиру або кімнату в Польщі

Як купити та зареєструвати Авто в Польщі

Санітарна книжка в Польщі – Książeczka sanepidowska. Для чого потрібна і як її отримати

close

Приєднайтесь до Мене

Підписуйтесь на мою розсилку та приєднуйтесь до інших підписників.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *