Види умов працевлаштування в Польщі

Види умов працевлаштування в Польщі
Поділіться цікавим

Як що ви плануєте працевлашиування в Польщі, необхідно підписати договір з працедавцем. Найбільш популярні є три види договорів:

 • трудовий договір (umowa o prace)
 • договір доручення (umowa zlecenia)
 • договір підряду (umowa o działo)

Кожен вище перерахованих догорів має свої плюси і мінуси, і регулюється різними законами. Найманий працівник далеко не завжди може приставити свої умови що до майбутнього місця роботи, тому варто розуміти яку умови пропонує працедавець.

Трудовий Договір ( umowa o prace ) регулюється трудовим кодексом. Два наступні види цивільно-правових договорів регулюються Цивільним кодексом: договір доручення (umowa zlecenia) та договір підряду (umowa o działo).

Що таке трудовий договір (umowa o prace) ?

Трудовий договір є формою встановлення трудових відносин. Як правило днем початку роботи, є днем підписання договору. Але в договорі може бути також встановлена інна дата початку трулових відносин. Договір повинен бути підписаний в двох екземплярах, на мові зрозумілу як для працедавця так і для працівника. Слід уважно перечитати всі пункти договору перед підписанням.

Які переваги трудового договору?

При цьому виді умови працівник є найбільш соціально захищений, працедавець повинен сплачувати всі прописані в законі податки та внески до фондів. Працедавець повинен зареєструівти працівеика до ZUS на протязі семи днів від початку роботи, направити його на медичне обстеження та провести інструкцію з безпеки праці (BHP).

Трудовий договір гарантує:

 • оптучувані вихідні;
 • оплучувана відпустка 21-26 днів (взадежності від стажупраці), додатково 2 дні на дитину до 14 років, з відпустки може скористатися лише один з батьків (кількість дітей в цьому випадку не має значенні, два дні отримуєть батьки котрі мають як одну дитину так і чотири дитини);
 • лікарняні, лікарняні для догляду за близькою особою;
 • прописана в умові кількість годин праці і доплата за понаднормовий час праці;
 • оплата праці не нижче мінімальної (при роботі на повну ставку);
 • зарахування стажу роботи;
 • чітко визначені причини що до звільнення з роботи.

Читайте також: Лікарняне для догляду за мамою після родів. Чи це можливо ?

Коли не можна розірвати трудового договору

 • Роботодавець не може розірвати трудовий договір під час відпустки працівника, а також під час іншої обґрунтованої його відсутності на роботі, якщо термін права на розірвання трудового договору без повідомлення ще не закінчився, наприклад, через хворобу.
 • Роботодавець не може розірвати умову з вагітною жінкою, коли договір підписаний на визначений термін. Виключенням є договір котрий підписаний на період менше місяця, у випадку як що договір укладений на довший період і він буде розірваний після третього місяця вагітності роботодавець зобов’язаний продовжити договір до дати пологів, що забезпечить право майбутньої матері на материнську допомогу.
 • Працівники, які перебувають у декретній, батьківській відпустці та відпустці по догляду за дитиною( urlop wychowawczy), захищені від звільнення. Що стосується осіб, які мають право на батьківську відпустку, які повернулися на роботу на неповний робочий день захищені віл звільнення до виповненю дитині 12 місяців.
 • Працедавець не може звільнити працівника якому до виходу на пенсію залишилося чотири роки. Зараз пенсійний вік для жінок становить 60 років, а для чоловіків – 65 років. Слід памятати, що для виходу на пенсію не достатньо лише досягти защначеного віку, також необхідно мати стаж.

Читайте також: Відпустка у зв’язку з вихованням дитини

Види трудового договору ( umowa o prace )

В трудовому кодексі прописано декілька видів трудового договору:

Договір на випробувальний термін (umowa o pracę na okres próbny). Це договір який має на меті перевірити кваліфікації працівника. Договір втрачає свою дію після закінчення терміну на який він був укладений, він може бути розірваний раніше за згодою двох сторін, або ж на підставі письмового повідомлення (wypowiedzenia). Зокрема його необхідно вручити іншій стороні не менше, ніж за:

 • 3 дні робочі – як що випробувальний термін менше 2 тижнів;
 • 1 тиждень – як що випробувальний термін більше 2 тижнів;
 • 2 тижні – як що випробувальний термін – 3 місяці.

Договір на випробувальний термін у того самого працедавця може бути підписаний у випадку зміни посади працівника або як що минуло три роки (USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy).

Договір на визначений термін (umowa o pracę na czas określony).

Це договір в якому дві сторони узгоджують дату початку та закінчення трудових відносин. Працедавець може підписати не бульше трьох таких договорів з одним працівником (немає значення чи є перерва між датою закінчення і датою підписання нового договору, а токож часу на який був підписаний кожний з цих договорів). Такий договір може бути укладений максимально на 33 місяці (це може бити один договір, як і декілька), не враховуючи випробувального терміну, тобто максимально 36 місяців. У випадку перевищення цих термінів договір автоматично переходить в договір на невизначений термін. Вийнятом є ситуація як щодоговір був підписаний: з ментою заміни відсутнього працівника а токож виконання тимчасових, періодичних або сезоних робіт.

Договір може бути розірваним за згодою двох сторін, абож на підставі письмового повідомлення (wypowiedzenia). Зокрема його необхідно вручити іншій стороні не менше, ніж за:

 • 2 тижні – як що договір підписаний менше як 6 місяців;
 • 1 місяць – як шо договір підписаний що найменше на 6 місяців;
 • 3 місяці – як що стаж роботи принаймі 3 роки в компанії.

Трудовий договір на невизначений термін (umowa o pracę na czas nieokreślony). Важається найбільш стабільним договором томі що гарантує для працівника постійне місце роботи. Цей тип договору сутєво відрізняється від інших, тому що працедавець повинен обгрунтувати причини звільнення працівника. Розірвати такий договір можна на таких самих умовах як і Договір на вищначений період.

Яка інформація повинна бути прописана в трудовому договорі

Згідно з арт. 29 Кодексу Праці, трудовий договір містить інформацію про сторонами договору (працівник і працедавця), тип умови, дата його укладення, а також умови праці та оплати за виконану роботу. Зокрема це:

 • посада працівника та його функціональні обовязки;
 • місце виконання робочих обовязків;
 • розмір та порядок виплати заробітної плати, опдата нармового часу праці, премій та інших бонусів;
 • вид зайнятості (повна/часткова);
 • дата початку роботи.

Трудовий договір повинен бути укладений в письмовій формі, як що договір не був підписаний, працедавець повинен перед початком роботи в письмовій формі поінформувати про прийняття працівника на роботу, та вказати всі умови договору. Також після підписання договору працедавець має обовязок на протязі семи днів в письмовій формі повідомити працівника про умови контракту. Зокрема це:

 • Функціональні обовязки працівника та час праці, повино бути вказано кількість робочих годин на протязі дня і на тижня;
 • термін виплати заробітньої плати;
 • кількість днів відпустки на протязі року;
 • умови та термін звільнення працівника;
 • умови колективного договору (як що такий є).

Всі зміни що стосуються договору повинні бути прописані в письмовій формі і підписані двома сторонами.

Читайте також: Із декрету в декрет. Нова вагітність у декретній відпустці

Податки при трудовому договорі «umowa o pracę»

При підписанні договору, необхідно брати до уваги суму зарплати Brutto- Netto, між ними є велика різниця. Мінімальна заробітна плата brutto в 2019 році – 2250 зл, з чого працівник отримує лише – 1633,78 зл netto.

Ставки податків у 2019 році:

 • пенсійне страхування – 9,76% = 219,60 зл;
 • страхування у зв’язку з інвалідністю – 1,5% = 33,75 зл;
 • хворобою і від нещасних випадків – 2,45% = 55,13 зл;
 • медичне страхування (NFZ) – 9% = 174,74 зл;
 • податок на дохід від фізичних осіб (PIT)-18 % = 133 зл.

Працедавець окрім вказаної заробітньої плати brutto 2250 зл, сплачує додаткові податки і внески, що рівне для мініманої зарплати 2710,81 зл.

Що таке договір доручення (umowa zlecenia) ?

Договір доручення належить до Цивільно правових договорів і регулюється Цивільним кодексом (арт. 734-751) . Це другий за популярністю договір працевлаштування в Польщі. Цей договір укладається в момент коли працежавиць не планує підписувати з працівником трудовий договір, але залежить йому на виконанні певних дій, чи для досягнення чітко поставлених завдань.

Важливо! Підписання договору доручення (umowa zlecenie) з іноземцем, котрий не має Карти Поляка або Карти Побити (з доступом до ринку праці) чи інших документів які дають йому доступ до ринку праці, можливе у випадку наявності додаткових документів заяви про доручення праці (oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi) або дозволу на роботу (zezwolenia na pracę).

Особливості договору доручення:

 • договір може мати довільний зміст, немає жодних вимог що до її укладення
 • у договорі не вказується час праці працівника за день чи тиждень, тобто понаднормовий час праці не оплачується додатково.
 • договір може бути розірваний в будь який момент однією з сторін після підписання, хіба що в договорі прописані інші умови що до розірвання співпраці.
 • замовник не має обовязку оплачувати виконавцю лікарняне, щорічну відпустку чи надавати будь-які додаткові пільги.
 • час роботи на підставі договору доручення, не зараховується до загального трудового стажу.
 • мінімальна заробітна плата в 2019 році 14,70 злотих/брутто

Яка інформація повинна бути прописана в договорі доручення

Незалежно від того, чого саме стосується договор, він може бути укладений усно і не вимагаж письмової форми . Однак варто підписати такий договір, щоб уникнути непорозумінь. Такий договір повинен містити інформацію про:

 • назва / тип договору (договір доручення)
 • дата та місце підписання
 • сторони договору, дата народження, PESEL (персональний ідентифікаційний номер), податковий ідентифікаційний номер (NIP) та дані паспорту (або іншого докумету, що підтверджують особу) та номер KRS (якщо одна з сторін має цей нр).
 • предмет договору
 • місце та дата початку та закінчення договору
 • розмір оплати за виконану роботу
 • у разі надання додаткових інструментів для роботи замовником, їх список
 • умови розірвання договору
 • штрафні санкції за не дотримання умов договору
 • інші важливі для вас умови.

Важливо! Якщо оплата праці є погодинна, в договорі повинен бути вказана система підрахунку відпрацьованих годин, а розмір не можу бути нижчим як мінімальна заробітна плата. У випадку як що договір було укладено на період довше як один місяць, то оплата праці не може бути меншою за мінімальну місячну зарплату та здійснюватись не рідше одного разу на місяць.

Податки при договорі доручення «umowa zlecenie»

Внески до ZUS відраховуються з заробітної плати при умові доручення. Внески які відраховуються від заробітньої плати при договорі доручення залежать від багатьох факторів- насамперід скільки трудових договорів на даний момент у вас укладено.

Ставки податків у 2019 році:

 • пенсійне страхування – 19,52 % ( працедавець і працівник платять по 9,76 %);
 • страхування у зв’язку з інвалідністю – 8% (працедавець сплачує 6,5 % а працівник 1,5 %);
 • хворобою і від нещасних випадків від 0,4 % до 3,6 % в залежності від рівня ризику (повністю оплачує працедавець);
 • медичне страхування (NFZ) – 9% (повністю оплачує працедавець);
 • фонду гарантованих виплат працівникам (FGŚP) – 0,10% (повністю оплачує працедавець);
 • фонду праці – 2,45% (повністю оплачує працедавець).

Додатково ви можете вибрати добровільне страхування на випадок хвороби (2,45%), його оплачує повністю працівник.

Студенти та учні, які не досягли 26 років, оплачують внески до фондів пенсійного страхування та у звязку з інвалідністю, добровільно.

Роботодавець звільняється від сплати соціальних внесків лише в тому випадку, коли у працівника є інший вид страхування, розмір якого дорівнює або перевищує мінімум. В цьому випадку виплачується тільки медичний внесок

Порахувати скільки ви можете заробити досить важко, тому що кожний може мати різну ситуацію. Для полегшення цієї операції в інтернеті створено багато онлайн-калькуляторів. Вони допоможуть точно вирахувати розмір «чистої» заробітної плати, яку отримає працівник на поточну дату.

Що таке договір підряду (umowa o dzieło) ?

Договір Підряду як і Договір Доручення,  належить до Цивільно правових договорів і регулюється Цивільним Кодексом (арт. 627). Договір є укладений для виконання конкретного завдання, роботи яка дасть певний результат. За викорану роботу виконавецб отримує винагороду. Винагорода працівник отримуєзазвичай після виконанння роботи, не передбачається щомісячних оплат. Працівник який виконує завдання прописане в умові, несе повну відповідальність за її результат.

Яка інформація повинна бути прописана в договорі підряду

Цивільний кодекс Польщі чітко не регламентує вид трудового договору, а просто говорить про його необхідність. Тому деякі працедавці пропонують не підписувати письмової угоди, а узгодити все усно. Проте підписання такого договору обереже вас від непорозумінь. Отже, яка інформація повинна обов’язково бути в договорі:

 • назва / тип договору (договір підряду)
 • дата та місце підписання
 • сторони договору, дата народження, PESEL (персональний ідентифікаційний номер), податковий ідентифікаційний номер (NIP) та дані паспорту (або іншого докумету, що підтверджують особу) та номер KRS (якщо одна з сторін має цей нр).
 • тип і детальний опис роботи, що виконується;
 • кінцева дата виконання роботи;
 • розмір і спосіб оплати праці.

Умови розірвання договору підряду (umowa o dzieło)

Договір підряду не може розірвати жодна з сторін, але є можливість відмовитися від нього. Отже кожна зі сторін замовник як і виконавець робіт може відмовитися від її виконання, проте виконавець має обмежені права.

Замовник може анулювати договір в наступних випадках:

 • робота має дефекти які не можна виправити
 • виконавець запізнюється з початком або завершенням робіт, і є велика ймовірність того що він не зможе виконати роботу в визначений період
 • робота містить багато дефектів або не виконується згідно з умовами прописаними в договорі
 • робота не була завершена

Виконавець має право до аналювання умови лише у випадку співпраці з замовником, в якій замовник відмовляє.

Ставки податків у 2019 році:

При договорі підряду працівник не сплачує складок на медичне та соціальне страхування. Винятком є ситуація, коли такий договір був укладений із роботодавцем, з яким працівник підписав одночасно трудовий договір.

Єдиней податком який є обовязковий для кожного виду договору є податок на дохід від фізичних осіб (PIT)-18 %. Під доходом мається на увазі залишок від суми за договором за мінусом витрат, які були у працівника в процесі виконання роботи. Але часто виходить так, що фактично підтвердити витрати не представляється можливим. Тоді береться до уваги саме сума контракту.

Договір підряду не має законодавчо вставленої мінімальної оплати праці.

Читайте також: 

Допомога сім’ям з дітьми в Польщі 2019-2020, хто може її отримати

Профіль ePUAP. Для чого варто його створити?

Як оформити прописку в Польщі (Zameldowanie)

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *